Archiv blogu

sobota 5. listopadu 2016

Perličky ze školních lavic

  • 8. r. - Lv : žákyně si připravila referát, ve kterém nám představila Williama "Špeksýra"!
  • 9. B - Čj: odvozené slovo od slova voda je autobus. Později se dotyčný opravil a uvedl jako příklad slovo kaluž.   
Autorem této perličky je Pepík Pawera, který požadoval, aby bylo jeho jméno v časopise uvedeno :-)
  • 8. r. - Ov: paní učitelka mluví o délce 2. světové války a žákyně se diví: "Cože?! Ona trvala tak dlouho? Já myslela, že tak jeden den!" Tato žákyně je velmi zvídavá a zajímala se, jestli ještě žije T. G. Masaryk.
      

Drakiáda

Rodiče a děti družiňáci se sešli v parku A.Sikory, aby vyzkoušeli své modely - některé byly krásné, některé vlastnoručně vyrobené a některé i létaly:) Komise dospěláků i starších žáků hodnotila všechno a v mezičase si mohla další skupinka vyzkoušet skok přes švihadlo nebo do obruče, házení modelem letadla na dálku a triky s míčem za doprovodu starších spolužáků. Nejhezčí, nejlepší a nejlétavější modely byly po zásluze odměněny. Spousta dětí ještě zůstala, aby si mohla hezké odpoledne s draky a rodiči užít.
Karin Bujoková

Další fotky zde


Pasování prvňáků

Prvňáci prošli všemi nástrahami, které jim připravili členové žákovské rady a zvládli fyzické i vědomostní úkoly, kolikrát i rozesmáli starší spolužáky tak, že se za břicho popadali. Nakonec všichni dali družiňácký slib a dostali krásné keramické medaile a sladkou odměnu.
Karin Bujoková


Další fotky zde