Archiv blogu

pátek 16. února 2018


Na přelomu pololetí 2017/18


Konec pololetí pro druhý stupeň přinesl kromě vysvědčení i sportovní chvilky – bruslaři nastoupili na led a ostatní do tělocvičny. Já třeba kdybych věděla, že budu v tělocvičně, vzala bych si tenisky, protože to už tak nějak k této budově patří. No ale našli se i takoví, kteří se divili a nebo raději rovnou nepřišli:)
Stejně jako loni jsme zvolili metodu střídání aktivit, zástupci ročníku hráli přehazovanou – tj. osmáci proti osmákům a deváťákům a šesťáci proti sedmákům. Ostatní skupiny v mezičase mohly hrát stolní tenis, badminton nebo se nehrající skupina mohla věnovat intelektuálním hrám – šachům, dámě nebo Člověče, nezlob se. Síly v přehazované nebyly zdaleka vyrovnané, musíme však pochválit nasazení, se kterým některé týmy nastoupily. V některých ročnících bylo těžké dát dohromady i základní sestavu 6 hráčů, ale nakonec se souboje odehrály i s „vypůjčenými“ hráči. Vítězný osmičkový tým vyhrál kromě titulu NEJLEPŠÍCH PŘEHAZOVAČů také balík sladkostí, se kterými se podělil. Gratulujeme a fotky přikládáme.

Zároveň bych chtěla moc poděkovat osmákům, kteří pomohli jednotlivá stanoviště připravit a také uklidit!

Text a foto Karin Bujoková


neděle 4. února 2018

Bruslení II. stupeň

Žákům jsme rozdali vysvědčení a I. pololetí jsme, jako již tradičně, zakončili bruslením na zimním stadionu. Bruslení bylo pro žáky II. stupně a tuto nabídku využilo přes 40 dětí. K dispozici měli celou ledovou plochu, kde si ve dvojicích, ve skupinách, s opěrnými pomůckami mohli odpočinout od sezení v lavicích. Bruslení má u žáků velmi pozitivní ohlasy a doufáme, že tuto pohybovou aktivitu budeme moci nabízet i v dalších letech.
Lucie Seberová

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 16. ledna 2018 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnilo se jej 26 vybraných žáků II. stupně. Žáci si porovnali své zeměpisné znalosti z oblasti kartografie, fyzické geografie a světadílů. Také si prověřili práci s atlasem. Nejvyšší počet bodů získali:
6. ročník – Filip Nicielnik, 7. ročník – Alex Pecha, 8. ročník – Ondřej Frysz, 9. ročník – Jindřich Teper
Okresní kolo se uskuteční 20. února 2018 v Karviné a zúčastní se jej F. Nicielnik, A. Pecha a O. Frysz.
Držíme palce v okresním kole.
Lucie Seberová