Archiv blogu

neděle 12. listopadu 2017

Celé Česko čte dětem na ZŠ Kontešinec


V říjnu jsme ve čtenářském klubu přivítali paní Evu Katrušákovou, která založila a vede neziskovou organizaci Celé Česko čte dětem. Ten den to nebyla jediná návštěva ve školní knihovně ZŠ Kontešinec. Besedovat o knihách přijely i děti z havířovského čtenářského klubu.
Paní Katrušáková poutavě vyprávěla o nelehkých začátcích, kdy se snažila pro svůj nápad získat podporu. Jsme rádi, že se jí to nakonec podařilo a že se k podpoře čtenářství nakonec připojila řada známých osobností. Ředitelka kampaně na setkání zdůraznila, jak je důležité najít pozitivní postoj ke knihám a jak může každodenní předčítání utvářet i vztahy rodičů s dětmi.
Na závěr besedy došlo i ke sdílení zkušeností z četby mezi klubovými dětmi a k doporučování přečtených knih.
Děkujeme paní Katrušákové nejen za návštěvu v našem klubu, ale i za čas a energii, které věnuje propagaci čtenářství. Děkujeme také členům čtenářských klubů, že v nich knihy dokáží probudit nadšení, které přenáší nejen na ostatní v klubu, ale i na své spolužáky či sourozence. Pevně věříme, že už je láska ke knihám neopustí!

Dana Bednářová a Kateřina Šildrová

sobota 4. listopadu 2017

Blackout poetry

Tuto výtvarnou metodu jsme si vyzkoušeli v říjnu na schůzce čtenářského klubu. Jedná se o začerňování textů a vytváření originálních básniček. Proces je nenásilný, verše mohou být volné či vázané.
Nejdříve jsme metodu vyzkoušeli na nakopírovaných textech z knih. Vznikaly nejen originální básničky, ale i zajímavá grafická dílka. 


Následovalo zdobení čtenářských vaků, které klubáci dostali na letošním prvním setkání.Inspirovali jsme se jednak lekcí Niny Rutové, jednak náměty na internetu.
A rozhodně vznikaly zajímavé výtvory😉. 


Dana Bednářová