Archiv blogu

pátek 24. února 2017

PŮL ROKU ZA NÁMI

Máme tady únor a venku už to vypadá na jaro, začalo nám už druhé pololetí, to to letí. Ani se nenadějeme a budou tady jarní prázdniny. 
Vrátím se ještě k první polovině roku 2016/17. Jak to vidím já, rozmohlo se nám ve škole do školy nechození. Tady lékař, támhle zubař, tu bolí břicho, tam slečny menstruující několikrát měsíčně...také nevolnosti bylo dosti. Zkrátka, někteří naši žáci hledají nějaký důvod, proč by do školy nemuseli. Nezapomeňte, že to, co si ve škole nenapíšete a neposlechnete, stejně musíte dohnat. Tak proč nad tím sedět doma ještě déle? 
Pak je tady ještě jedna věc, která mě trápí - pošťuchování a škádlení tady bylo a bude vždycky, ale kydat na sebe hnůj na sociálních sítích, to už chce opravdu notnou dávku drzosti, nebo to naopak dělají ti, kteří by si to nedokázali říct do očí? Mobil a internet nám mají pomáhat, ne škodit...je to stejné jako s vodou a ohněm.
Ale abych také chválila - máme šikovné sportovce, zpěváky, kreslíře a počtáře. Jezdíme na soutěže a olympiády. Dokonce máme rekordmana v počtu soutěží, zkuste uhodnout, kdo je to? Nápověda: příští rok už tu nebude, budeme muset najít náhradníka nebo náhradnici! Taky moc chválím žákovskou radu, letos máme velmi akční šesťáky, kteří dokonce hýří nápady, co by se ještě dalo dělat, jak soutěžit a na akce vždy přijdou v plném počtu i s náhradníky. Příští rok mi budou moc chybět deváťačky, na které se můžu spolehnout při školních i družinových akcích. Samozřejmě, pokud má někdo o práci v žákovské radě zájem nebo prostě chcete pomoci, termíny schůzek vždy visí u velké nástěnky žákovské rady v 2.patře - čeká nás ještě karneval pro 1.stupeň, Den otevřených dveří, Den učitelů, Čarodějnice a radovánky. nebo mi své nápady pošlete na karin.bujokova@zskontesinec.net

A abych jen nepsala, přikládám několik fotek z pololetního sportování v tělocvičně. Sportu i učení zdar! 
Karin Bujoková

neděle 19. února 2017

Klubáci, s.r.o

Na druhém klubovém setkání jsme si povídali o knihách, které si žáci půjčili na minulé schůzce. Většině se knihy líbily, někteří už je i přečetli a našli se i takoví, kterým se čtení natolik líbilo, že si koupili další díl série.

Radost ze čtení v některých rodinách sdíleli i rodiče. Pomáhali s vyhledáváním informací, které čtenáře zaujaly, pozitivně hodnotili, když viděli své dítě poprvé číst.
Někteří si knihu také sami přečetli.

Ve čtvrtek jsme si odhlasovali název pro náš klub, takže teď si říkáme Klubáci, s.r.o.
Kromě čtení jsme si taky stanovili pravidla chování v klubu, tak aby nám všem bylo při čtení dobře.
Pro ostatní žáky naší školy vkládáme do přečtených knih originální záložku, která může napovědět, co se dá od knihy očekávat.


Dana Bednářová

úterý 7. února 2017

Vzhůru na palubu, dálky volají...

Po dlouhých přípravách jsme konečně 2. února vypluli vstříc dobrodružstvím. Asi si říkáte - jaké dobrodružství se může zažít ve školní knihovně? 
A co dobrodružství s knihou? Vypadají, že se nudí?
Co všechno dokázali žáci vymyslet na téma Knihy?
A teď, kterou si vybrat?
Pěkná a zajímavá kniha, měkký kobereček, co víc si přát...
Možná malé občerstvení v námořnickém stylu 😉
A teď...
Chcete si prohlédnout další fotky? Podívejte se zde

Jsme prvním čtenářským klubem na naší škole. Scházíme se každý čtvrtek ve školní knihovně, kde čteme, povídáme si o knížkách, hrajeme hry, zkrátka se nenudíme! Našimi lodivody jsou paní knihovnice Katka Šildrová a paní učitelka Dana Bednářová.
O naší činnosti vás na stránkách časopisu budeme pravidelně informovat. Zatím AHOJ!
Dana Bednářová


středa 1. února 2017

Školní čtenářské kluby

Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?
Na tyto otázky naše škola hledá odpovědi v projektu „Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, v němž budeme s podporou Nové školy, o. p. s., po dobu tří let pracovat spolu s dalšími dvaceti šesti základními školami napříč celou Českou republikou. Všichni společně zaměříme svou pozornost mimo jiné i na to, jak rozvíjet čtenářství u náctiletých, v jejichž domovech četba nemá své pevné místo nebo kde se vzdělání nevěnuje potřebná pozornost. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a běží v období 1. 11. 2016 – 30. 10. 2019.

Naše společná přesvědčení o dětském čtenářství


  • Rozvíjet čtenářství můžeme jen u dětí, které poznaly radostný zážitek z četby.
  • Každé dítě potřebuje při své čtenářské cestě průvodce.
  • Čtení je potřeba věnovat čas.
  • Čtenářská gramotnost je základním předpokladem školního i životního úspěchu dětí.V naší škole se od února 2017 schází čtenářský klub otevřený 12 dětem z druhého stupně, z nichž část tvoří žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti se ve formátu volnočasové aktivity potkávají jedenkrát týdně na dvě vyučovací hodiny. Cílem setkávání je vytváření čtenářského společenství. V centru tohoto společenství je bohatá nabídka knih a čtení. Čtenářský klub vedou dva manažeři – kmenový pedagogický pracovník školy a externista se znalostí dětské literatury a čtenářství z jiné organizace (nejčastěji z dětského oddělení veřejné knihovny).

Cílem klubu je pozitivně ovlivňovat členy v jejich vztahu ke knihám a čtení, přenést kladný postoj ke čtenářství i do jejich osobního života a tím alespoň částečně kultivovat i jejich domácí prostředí. Klub je vybaven podsedáky a kusovými koberci. Ve chvílích samostatného tichého čtení odpoutání se od lavic umožní vyhledat každému žákovi pohodlnou pozici, což je jedno ze základních pravidel pro rozvoj čtenářství velmi osvědčené metody RWCT Dílna čtení. Centrem bude ale především vybavená knihovna, pro mnoho žáků je to věc, na kterou nejsou z domova zvyklí, nepatří mezi předměty běžné, tedy ani nijak pro život důležité. Knihovna s vyrovnanými barevnými hřbety knih, kolem níž se žáci srocují, vybírají si knihy,neformálně si je doporučují, knihy vyjímají, prohlížejí a zase vrací zpět  – to je ideál každého čtenářského klubu.

Náplň klubu již od počátku zakládáme na třech stěžejních čtenářských aktivitách: sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem (zde klademe důraz na vrstevnické doporučování, které je hlavním faktorem při výběru knihy a v motivaci k četbě vůbec), půjčování knih domů – podle jasně daných pravidel, která si každá škola individuálně nastaví –  a přímá práce s knihou během samotné schůzky s důrazem na samostatné čtení knih dle vlastního výběru formou dílny čtení, resp. přímá práce s knihou formou čtenářských lekcí. Ve čtenářském klubu budeme kromě pravidelné činnosti organizovat i schůzky s odlišnou náplní. Jedná se o Den otevřeného klubu, kdy jsou pozváni rodiče či spolužáci, resp. ostatní učitelé naší školy, návštěvy osobností  v klubu a scénické čtení v klubu.

Čtenářský klub nemá být příjemným a inspirativním prostředím jen pro děti, nýbrž i pro paní učitelku, která jej vede. Možnost při vedení klubu spolupracovat s knihovníkem obohacuje zaběhlé postupy pedagogů o nový rozměr. Knihovníci mají větší přehled o dětské literatuře, nejsou svázáni osnovami a často se jim lépe daří vytvořit tu správnou volnočasovou atmosféru. Práce v tandemu učitel – knihovník přináší možnost osobního i profesního růstu na obou stranách. Obě vedoucí mají svoji osobní metodičku, která jim pomáhá připravovat klubový program tak, aby děti bavil, sledoval konkrétní čtenářské cíle a byl (časem) dobře využitelný i v běžné výuce. Smyslem projektu totiž není jen oněch přibližně 12 dětí docházejících do klubu, ale především postupné ovlivňování celého školního prostředí směrem k otevření se čtenářství a jeho prostoupení výukou i jiných oblastí než výhradně českého jazyka. Klubová setkání umožňují pedagožkám vyzkoušet postupy či metody, k nimž by se v běžné výuce třeba neodhodlaly, ať z důvodu vysokého počtu dětí ve třídě, nejistoty v metodě nebo nutnosti beze zbytku splnit cíle hodiny. Čtenářský klub je kroužkem i pro paní učitelky, resp. knihovnice – když se něco nepodaří, nevadí 😊. Slepá cesta nebo chyba jsou příležitostí pro zlepšení. Je však nezbytné se zastavit v reflexi setkání nad tím, proč se něco nezdařilo, hledat cesty, jak to příště zkusit znovu lépe.

Navazujeme na tříleté zkušenosti mimopražského projektu „Brána ke vzdělávání“ financovaného v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolu s námi taje dětského čtenářství (tentokrát však s explicitním zaměřením na děti s odlišným mateřským jazykem) prozkoumávají ve 13 čtenářských klubech 10 pražských základních škol, a to v projektu financovaném v Operačním programu Praha – pól růstu ČR.
Více informací o našem společném snažení, inspiraci i mnoho knižních anotací a lekcí využitelných ve výuce, najdete na www.ctenarskekluby.cz nebo na facebooku Školní čtenářské kluby. 

„Školní čtenářské kluby na 2. st. ZŠ“, 
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589
Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.