Archiv blogu

pátek 22. září 2017

Nová parta v čtenářském klubu

Po dvouměsíční přestávce jsme se s radostí a plni elánu opět sešli ve školním čtenářském klubu. Naše skupina se pozměnila, k pěti členům, kteří navštěvovali klub už minulý školní rok, přibylo sedm nových. Na první schůzce jsme "nováčky" zasvětili do pravidel fungování čtenářského klubu a pak jsme se společně  pustili do práce 😃. Kromě dílny čtení si klubáci vyzkoušeli volné psaní na téma "pohoda". Bylo milé slyšet, že pohoda bývá pro děti spojena se čtenářským klubem nebo s knihou. Na závěr prvního setkání jsme dětem rozdaly dárky v podobě baťůžků, do kterých si vložily rozečtenou knihu a odnesly si ji domů, aby tam ve čtení pokračovaly.
Věříme, že si na příští schůzku baťůžek i s knihou nezapomenou opět přinést!
 
Dana Bednářová a Katka Šildrová
Adaptační kurz šestých tříd 2017

Letošní adaptační kurz byl tak trochu jiný, než obvykle – tentokrát jsme nikam nevyjížděli a adaptovali jsme se bez noclehu ve dnech 13. - 15. 9.. Cílem adaptačního kurzu je stmelení třídního kolektivu při přechodu na druhý stupeň, vzájemné poznávání s novými třídními učiteli – Mgr. Kateřinou Wantulok a Mgr. Radkem Sporyszem, eventuálně s novými spolužáky. Adaptační kurz napomáhá odstraňovat negativní projevy ve skupinách, upravuje chybné chování a nežádoucí projevy uvnitř skupiny tak, aby bylo dosaženo lepších výsledků celé skupiny. Vzhledem k tomu, že se obě třídy na prvním stupni zúčastnily několikadenních škol v přírodě, zvolili jsme kratší variantu kurzu, díky které žáci zameškají méně výuky.
Při přípravě programu jsme přihlíželi k rozmarům počasí a také jsme využili externích služeb bývalých pracovníků AVE Střep, kteří mají s těmito kurzy bohaté zkušenosti a díky různým aktivitám s lany, šátky, míčky a dokonce s padákem jsme se dozvěděli více o fungování třídy jako celku a získali jsme lepší přehled o vlastnostech jednotlivých žáků. Adaptační kurz byl částečně realizován mimo běžné školní prostředí – na hřišti ul. Frýdecká, v parku A.Sikory a dětských hřištích podél nábřeží Těšína. Žáci byli vytrženi z běžných situací, které vznikají při vyučování a měli možnost se projevit při společných hrách a soutěžích. Proběhly soutěže mezi třídami, módní přehlídka (kde vládli teroristé, praktické modely do deště, ale objevily se i toaletní víly a lesní mužík – viz fotky) i soutěž o nej žáka ve třídě – v 6.A vyhrála Valerie Farkasová a v 6.B Ondra Schovanec. Program i soutěže jsou částečně hrazeny z fondu RaŠ.
Za přípravný a realizační tým Karin Bujoková