Archiv blogu

pátek 15. prosince 2017

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. prosince zůstaly dveře školní knihovny otevřené i odpoledne. Zájemci z oblasti odborné veřejnosti i z řad rodičů a dětí mohli v ten den navštívit školní čtenářský klub. Protože bylo období adventu, jako téma klubového setkání jsme zvolili povídání o svaté Lucii, jejíž svátek připadá na 13. prosince. Tento den se nepojí jen s pranostikou „Lucie - noci upije", ale také s tradicí úklidu domácnosti. My jsme se zaměřili na úklid v nás samotných a zamysleli se nad tím, co bychom chtěli na sobě změnit, co bychom ze sebe „vymetli". Ani v den otevřených dveří nesměla chybět dílna čtení, která je jedním ze základních pilířů čtenářských klubů. Děti i dospělí návštěvníci si našli pohodlné místo a dvacet minut si potichu četli knížku vlastního výběru.
Na to, jak s dětmi rozvíjíme čtenářství, se přišli podívat rodiče, spolužáci i pedagogové. Někteří učitelé zůstali po celou dobu klubového setkání a aktivně se zapojili i do plnění zadaných úkolů. Z jejich vyjádření vyplynulo, že se jim líbila uvolněná a rodinná atmosféra čtenářského klubu. Ocenili otevřenost dětí při aktivitách, také pozitivně hodnotili vybavenost klubové knihovničky a byli překvapeni, že si klubáci vybírají k četbě i náročnější knihy. Pro všechny bylo vzájemným obohacením to, že měli možnost pracovat spolu v jiných podmínkách než v klasické třídě a také se vzájemně vidět i z jiného pohledu.
Děkuji všem, kteří si v náročném předvánočním období našli volný čas a strávili ho mezi námi. Věřím, že to byla chvíle zklidnění a pohody.

Den otevřených dveří očima klubáků:
  • Bylo to fajn. Líbilo se mi, jak tady byli učitelé. Byla sranda. Překvapilo mě, že nás tady bylo tak hodně a že tady byly i děti z nižších ročníků. Měla jsem pocit, že jsem ve svém živlu. Mohli bychom si to někdy zopakovat! Děkuji moc!
  • Den otevřených dveří se mi nesmírně líbil. Velice mě potěšila návštěva paní Kupkové. Rád bych poděkoval všem účastníkům, že si udělali čas. Líbilo se mi to hledání knih, rád bych si to někdy zopakoval. Do klubu budu rozhodně chodit dál, vy neváhejte a připojte se k nám!
  • Líbily se mi hry a aktivity, které si pro nás vedoucí připravily. Taky se mi líbilo, že přišli i jiní učitelé a účastnili se našich aktivit. Moc děkuji, bylo to super!
  • Hodně mě to bavilo, bylo to sranda!


Další fotky si můžete prohlédnout zde.


Dana Bednářová

čtvrtek 14. prosince 2017

Co stihla žákovská rada v první polovině roku


V novém školním roce jsme opět přijali nové členy žákovské rady – odcházející deváťáky nahradili noví členové z šestých tříd – Vendy Jílková, Kristina Sikorová, Pepa Zetek a Valča Branná – uvidíme, jak se zapojí do činnosti a jak budou šikovní.

První akcí bylo již tradičně říjnové pasování prvňáků na družiňáky, tentokrát si program připravily s dětmi vychovatelky, pasovací královnu a její doprovod zajišťovala žákovská rada, přišli se podívat rodiče. Program dětí byl pestrý – předvedly, co se za dva měsíce naučily v kroužcích – předvedly se mažoretky, flétničky i pohybové aktivity. Královna je pasovala a pomocníci předali keramické medaile.

Druhou akcí měla být Halloweenská drakiáda, na kterou jsme pozvali zájemce z druhého stupně – bohužel na první termín nám nevyšlo počasí a 1.11. zase nefoukal vítr, takže se soutěžící s draky pěkně naběhali. Nejvíce draků vyrobily holky z šestých tříd, které nakonec taky vyhrály. Výtvory jste mohli vidět na chodbě v přízemí. Jeden pokus o draka byl „sáčkový příšerák“, který se sice nafukoval, ale nelétal. Že, Kláro:) Škoda, že účast nebyla větší.
Holky z ŽR vypomohly také 26.10. na akci Halloween organizované Domem dětí a mládeže v nové budově na Frýdecké ulici (kdysi budova Albrechtovy SŠ). Pomáhaly s výrobou placek a opravdu jim to v duchařském slušelo, jen mi žádnou fotku neposlaly, abych Vám je mohla ukázat…
Mílovými kroky se přiblížil prosinec.V pátek 1.12. jsme spolu s pěveckými a instrumentálními sbory byli na Adventu na náměstí – Adéla, Klára, Vendy a Eliška rozdávaly dobroty dětem na náměstí v rámci odpoledne pořádaného DDM a některým z těchto andělů málem omrzla křídélka:) Čertici naštěstí hřál kožich. Zároveň musím moc pochválit naše sborečky, vedené p. Wantulok a panem Kaletou, které za poměrně krátkou dobu natrénovaly moc hezké pásmo vánočních písní a poezie. Žádná škola neměla tak velký doprovodný kytarový soubor!

Čertovský Mikuláš 2017

Tradiční celoškolní akce měla opět velkou účast hlavně na prvním stupni, kde se několik dětí snažilo dokonce zakrýt své hříšky čertovským oblečkem. Naše čertíky nezmátli a byli po zásluze potrestáni, ale většinou slíbili nápravu a tak se mohly rozdávat perníčky. Dokonce nás ve třídách uvítalo i několik konkurenčních Mikulášků a tak jsme rádi, že letošnímu Mikuláši rostou nástupci! V rámci soutěže jsme po třídách hodnotili také výzdobu, počty maskovaných postav, zamaskovaného třídního učitele a samozřejmě i pěvecké nebo básnické výkony tříd. Na 1. stupni zvítězila třída 2.A s paní učitelkou Zahradnikovou a krásnou čerticí (38 bodů), na druhém místě měla o dva body méně 4.B paní učitelky Stafinské a třetí byla třída 1.A s paní Müllerovou.
O přestávce se pak ještě děti mohly zapojit do soutěže – vzpomenout si na filmy, které mají v názvu čerta (např. S čerty nejsou žerty, Čert ví proč, Čertova nevěsta apod.), popsat čerta a nakreslit anděla. Na druhém stupni se hemžilo čertů a andělů podstatně méně (nejstrašidelnější byl čert Sam), ale přesto jsme nějaké spočítali – s 25 body zvítězila třída 9.B paní učitelky Seberové, a to hlavně díky členům žákovské rady a těm také patří velký dík za pomoc v organizaci. Do této akce se s velkou vervou zapojila téměř celá žákovská rada.


Co nás ještě čeká v zimě?
Koulovačka, lyžovačka, no samozřejmě...Ale také několik akcí školy. Poslední velkou událostí celé školy bude Vánoční koncert dne 19.12. od 17 hodin v evangelickém kostele na Rozvoji. Vzhledem k tomu, že tam bude účinkovat spousta našich žáků a vašich spolužáků, určitě by bylo dobré je podpořit účastí jako diváci. Vezměte dědečky, babičky i tety Běty a přijďte. Program připravený třídními učiteli, p. uč. Wantulok a p. uč, Kaletou bude určitě zajímavý!
Těsně před prázdninami se ve středu odpoledne odehraje BASKETBALOVÝ TURNAJ druhého stupně. Pak ještě v pátek vánoční besídky tříd a už tu budou Vánoce.

Přejeme, abyste je prožili v pohodě, dostali to, co si přejete a zasloužíte:) a do Nového roku 2018 spoustu příjemných zážitků a povedených písemek!

Další fotky z akcí žákovské rady si můžete prohlédnout zde.


Za Žákovskou radu Karin Bujoková

Krabice od bot

V pátém vydání Těšínských listů se žákyně šesté třídy základní školy Kontešinec Karolína Veselá dočetla o charitním projektu „Krabice od bot, aneb děti darují dětem k Vánocům.“ Jako správná předsedkyně třídy navrhla, abychom se projektu zúčastnili celá třída. Žáci v průběhu listopadu a prosince nashromáždili spoustu krásně zabalených dárků pro kluky i holčičky různých věkových kategorií. V pátek dne 8. prosince jsme dárečky byli společně odnést na Ostravskou ulici do sběrného centra, kde jsme za dárečky dostali sladkou odměnu. V příštím roce se plánujeme projektu zúčastnit zase. Katka Wantulok

pondělí 4. prosince 2017

Čteme prvňákům

Na konci listopadu se žáci 8. r. vydali za prvňáky, aby jim předvedli své čtenářské dovednosti. Na setkání se dlouho připravovali, chtěli totiž svým mladším spolužákům ukázat, proč je dobré naučit se pěkně číst. Žáci 8.B přečetli prvňákům příběh z knihy M. Drijverové Zlobilky. Prvňáčci podle klíčových slov sami poznali, že se bude jednat o příběh s tematikou strach z pavouků. V závěru hodiny si se staršími spolužáky sedli do kruhu na koberec a vzájemně se poznávali v rámci aktivity pavučina. Žáci z 8.A předvedli dětem dramatizaci pohádky O veliké řepě a O princezně na hrášku. Poté společně s prvňáčky vypracovali pracovní list, který byl tematicky zaměřen na výše zmíněné pohádky. V hodině výtvarné výchovy vyrobili sedmáci malým kamarádům záložky do knih, které budou prvňáci používat ve svých nových slabikářích. Těšíme se na jaro, až budou naopak číst prvňáci osmákům a až uvidíme rozzářená očička malých čtenářů.Další fotky najdete zde


Dana Bednářová a Jana Kropová

pátek 1. prosince 2017

Exkurze v archeoparku


Dne 14. 11. 2017 jsme jeli s 6. B vlakem do Chotěbuzi, kde jsme v archeoparku viděli nástroje, které se už teď moc nepoužívají. Dozvěděli jsme se hodně, například jak lidé žili a jak si stavěli své domy, k čemu sloužil srp, dívali jsme se na minifilm, dostali jsme do ruky nějaké historické nástroje a nádoby. Prohlédli jsme si různé kameny a vycpaná zvířata. Vyplnili jsme pracovní list a mohli jsme malovat na malou keramickou kuličku, která měla být jako z pravěkého náhrdelníku. 
Líbilo se nám to hodně!
Děkuji! 
Iveta Andělová, 6. B
Další fotky si můžete prohlédnout zde .