Archiv blogu

čtvrtek 7. března 2019

Usain Bolt v Avionu

Život nejrychlejšího běžce světa představili osmákům i deváťákům herci Lukáš Hejlík a Alan Novotný. To, že i kniha může být  v dnešní době pro mladé atraktivní, nám velice vtipně a originálně předvedli členové spolku Listování, které si klade za cíl probudit v dětech zájem o čtení. Podle reakcí našich žáků se jim to povedlo stoprocentně, mobilní telefony začali vytahovat až po představení, aby si pořídili s herci selfíčka :-).
Dana Bednářová


PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC - další várka :-)

  • Přírodopis

Kůň Převalského je KYTOVEC (jako velryba???)
Mšice vyrábějí HEDVÁBÍ (a berušky si z nich dělají závoje:)
Slimáček polní je NEJVĚTŠÍ hlavonožec (to musí být teda megasaláty!!!)
Tuleň a delfín jsou LICHOKOPYTNÍCI (a mají sudý nebo lichý počet kopyt???)
Mezi houby patří: bedle, jedle, praváky,LEVÁKY, MODŘÍNY a dubáky.... (to ten košík musí vypadat...)
Fosílie jsou kosti živočichů, které neznáme.
Jaké je srdce plazů a co z toho plyne? Srdce je jednodílné a plyne z toho zimní spánek.
Hybernace je jakoby ptačí vejce, které se ukládá k jakoby k zimnímu spánku (chudák jakoby medvěd...)

  • Dějepis
Ten, kdo popravuje nebo mučí zločince je POPRAVÁŘ. Která zvířata uctívali Keltové? HROCHA
Kdo byl zakladatelem demokracie v Řecku? MINOTAURUS (jo, jo, demokraticky dohnat a roztrhat všechny, kdo vejdou do bludiště...) 
Napiš dva gotické hrady: 1. KOSTEL   2.NIC
Popiš výrobu hedvábí: Bourci krmili lístky hedvábí, zalili ho horkou vodou a vzniklo další hedvábí
V jaké situaci bylo za 1.sv.války hospodářství? BÍDNÉ (co dodat...)
Marie Terezie byla SVATÁ, nosila KORZETY a proto kvůli tomu některé děti nepřežily...

  • Fyzika
Vznětové spalovací motory se můžou VZNÍTIT, zážehové ZAŽEHNOUT (a raketové rozraketit?)
100°C je bod VAŘÍCÍHO LEDU

  • Angličtina
The Big Ben is 4000m tall (a kdo dohlédne na ty hodiny do výšky poloviny Everestu???)
Queen lives in the White House (dveře napravo hned vedle amerického prezidenta...)
Prsty na nohou jsou TOUST. Věta s MODALS: You mustn´t eat class room (v překladu Nesmíš jíst třídu!)
Zápas s minulým časem: I was talked, we were drove, we wasn´t travel...
Minulý čas od slovesa make - MAKED, MOKE, MEKE (vy nemáte na tričku "Made in China"?)

  • Občanská výchova
Státní moc dělíme na soudní, výkonnou a beznadějnou.

A ještě kam takto vybaveni znalostmi půjdou studenti?
Na Gymnázyum, Pedagogycké lyceum, na Kosmetyčku. 

Druháci se hodnotili: Jde mi matematyka a český jazik, nejvíc mi jde krát a děleno, Nejde my, že pořád piju v hodině. Baví mě geometrije.
Z písemek sesbírali a od srdce se zasmáli: učitelé 2.stupně (sestavila K.B.)

Hodnocení práce Žákovské rady za 1. pololetí 2018/19

Noví členové žákovské rady přišli z šestých tříd – velmi aktivní 6.B je zastoupena Ondrou Mynářem a Sebastianem Klyszczem, kteří přinášejí spoustu nových nápadů a účastní se všech akcí, z 6.A je to Adéla Fraňoková a Lucie Dolní. Z loňských členů v radě zůstali Valča Branná a Simona Turková, přibyla Veronika Lipowská. Z 8.A pak Veronika Bohmová, Vojta brázda a Alík Pecha, v devátých třídách Adéla Tomanová, a sestry Štefkovy. Do mládežnické rady města se přihlásila Sára Štefková s Adélou Tomanovou.
První akcí byla Halloweenská maškaráda se zábavným odpolednem pro děti z družiny dne 26.10. ŽR vyhodnotila zamaskované třídy a jednotlivce ze školy a po obědě na školním pozemku za jídelnou proběhly soutěže pro 1. stupeň – lovení hmyzáků z hromady listí, průchod pavoučí sítí z lan, okousávání čarovných jablek a kyblík slizu s různými tajnými předměty. Statečné činy i výherce v soutěži masek jsme po zásluze odměnili. Téměř všichni členové se podíleli na přípravě i výzdobě altánu a zahrady.
Čertovský den proběhl 6.12., celoškolní akce měla opět velkou účast hlavně na prvním stupni, hodnotili jsme čerty, anděly, Mikuláše i mezi učiteli. Žáčci Mikulášovi zazpívali, recitovali, a to dokonce i rusky! Ve třídách jsme hodnotili výzdobu a zpěv nebo recitaci. Na 1. stupni zvítězila třída 2.A s paní učitelkou Mullerovou, na druhém místě to byla 3.B p.uč. Pawliczkové a třetí 3.A p. uč. Gajdačové. Na druhém stupni opět zvítězila třída paní učitelky Seberové, ale tentokrát 6.B (loni to byla její devítka), a to také díky členům žákovské rady. Za ceny i odměny pro 1. stupeň děkujeme Sdružení RaŠ.
Na 2. polovinu roku chystáme spoustu akcí, a to hlavně v březnu – Den učitelů, Den otevřených dveří, spolupráce na Karnevalu dále pak Apríl apod. Bohužel, některé akce musíme vypustit z důvodu chybějící tělocvičny.
Sepsala: Karin Bujoková únor 2019Olympiáda v Aj

Školní kolo olympiády v angličtině proběhlo 22.1.2019 na prvním patře. jako obvykle se jednalo o tři částí - použití jazyka (gramatická část), poslech s porozuměním a mluvené slovo - mladší kategorie si vybírala z pěti témat, 2. kategorie z deseti (např. Moje město, Rodina, Můj den, Jídlo, Svátky apod.). Komisi tvořily angličtinářky 2. stupně - Bujoková a Geidlová posila p. uč. Pawliczková.  V 1. kategorii do 7.třídy jsme měli letos přihlášených 7 účastníků, ale jeden se nedostavil. Mezi vítězným Martinem Horným ze 7.B a jeho spolužačkou Helenou Ottnerovou byl rozdíl pouze 2 bodů, třetí byl Kuba Bekus ze stejné třídy. V 2. kategorii byly velké šance na vítězství,protože celkový počet účastníků v této kategorii byl čtyři, z toho jeden v den konání soutěže onemocněl. Takže první místo obsadil Ondra Frysz z 9.A, na 2. místě byl Daniel Valentin Pecha z 9.B a třetí Alex Pecha z 8.A. 
Výhercům jsme předali věcné ceny a v mezičase jsme je občerstvili mufiny. V okresním kole v Karviné se Martin Horný umístil na 11.místě z devatenácti a Ondra Frysz na pěkném 9.místě z 23. 
Sláva vítězům, čest poraženým:) K. Bujoková

pondělí 4. března 2019

Emoce bez hranic

Na podzim se naši sedmáci a osmáci zúčastnili akce Emoce bez hranic. Herci těšínského divadla předvedli  dětem  scénické čtení a  děti se pak zapojily i do besedy s psychologem o problémech, které zpracovala řada renomovaných českých i polských spisovatelů v knize Leguán a jiné povídky. Mezi témata, s kterými se mladí v současné době potýkají, patřila například šikana, handicap, závislost na internetu, osamělost. 
Realizátorem projektu je sdružení celé Česko čte dětem, s kterým máme dlouhodobě dobrou spolupráci. V rámci této akce získaly všechny děti již zmíněnou knihu povídek. S některými příběhy jsme pracovali i v rámci čtenářských klubů. Podle ohlasů dětí se jim povídky líbily a pomocí metod kritického myšlení se jim dostaly na kloub :-).

Dana Bednářová

Recitační soutěž 2.stupně

V úterý 26. února proběhlo v naší knihovně školní kolo recitační soutěže žáků druhého stupně. S přednesem textů poezie i prózy se představilo 19 nejlepších recitátorů 6. – 9. tříd. Předvedli velmi pěkné výkony a potěšili porotu, složenou z učitelů českého jazyka, nejen svými výkony, ale i zajímavým výběrem textů. Těší nás, že i tímto způsobem soutěžící ukázali, že je jim blízká literatura a že mluveným slovem dokáží sdělit své pocity z uměleckých textů. A kdo nakonec získal nejlepší umístění?
Kategorie 6. a 7. tříd:
1. místo: Josef Zetek (7. B)
2. místo: Helena Ottnerová (7. B)
3. místo: Agáta Tomiczková (6. B)
Kategorie 8. a 9. tříd:
1. místo: Jaroslav Olah (8. A)
2. místo: Alex Pecha (8.A)
Děkujeme všem soutěžícím za pěkné výkony a postupujícím přejeme hodně štěstí v obvodním kole soutěže.
Mgr.Jana Kropová