Archiv blogu

úterý 26. června 2018


Malé maturity


Ve dnech 21. a 22. června proběhly na naší škole již tradiční Oborové dny, tzv. Malé maturity. Několik měsíců se žáci 9. ročníku připravovali k těmto zkouškám. Pod vedením konzultantů z řad učitelů si deváťáci nachystali prezentace na témata, která jim byla něčím blízká. Zaměření žáků byla velice různorodá. Během dvou dnů představili např. práce o chemických reakcích, profesionálních řidičích, paralelních světech či o poskytování první pomoci. Jako každý rok nechyběla ani témata zeměpisná, sportovní, hudební nebo literární. Pro žáky to jistě byla velká zkušenost, díky níž se seznámili s tím, jak pracovat se zdroji, jak je správně citovat a jak by měla celkově prezentace vypadat. S tím souviselo i to, že dívky a chlapci přišli k maturitám společensky oblečeni, a musíme uznat, že jim to velice slušelo!

Mgr. Dana Bednářová


Rozhovor s paní ředitelkou Gorgolovou

  • Jak dlouho učíte? 
Učím 38 let.
  • Chtěla jste být ředitelkou?
Ředitelkou určitě ne, ale učitelkou už od základní školy.
  •  Který  předmět učíte nejraději?
 Matematiku a chemii.
  • Kdybyste nemohla učit přírodopis a zeměpis, který předmět byste si vybrala?
Výtvarnou výchovu.
  • Který předmět jste měla na základní škole nejraději?
Nejraději jsem měla tělocvik.
  • Jaká je Vaše oblíbená kniha?
Saturnin od Jirotky.
  • Jaké jídlo máte nejraději?
Spíš vám řeknu, jaké jídlo nemám ráda - plíčka na smetaně a dršťkovou polévku.
  • Jaká je Vaše oblíbená barva?
Zelená.
  • Jaké máte koníčky?
Četba, procházky se psem.
  • Co byste dělala, kdybyste vyhrála milion korun?
Odjela bych na dlouhou dovolenou.

Děkujeme za rozhovor😊.
Valerie Branná, Simona Turková, otázky sestavila třída 6. B

pondělí 25. června 2018


Komorní koncert ZŠ Kontešinec


Po horké a organizačně náročné generálce se v úterý 19.6. začaly plnit prostory JAZZ klubu na KASS. Hostů přišlo tolik, že nám chyběly židle, což nás ale velmi těší! Pod vedením „sbormistrů“ pana Kalety a paní Wantulok vystoupili sólisté, malé i velké sbory, flétny, zpěv i recitace – v programu se vystřídaly děti od prvních tříd až po deváté. Program moderovala paní Šustková a částečně Petr Bojda a zaznělo v v něm více než dvacet písní za doprovodu bubnování Pepy, keyboardu a kytary. Zazněly písně lidové (např. vítězka soutěže lidových písní prvňačka Karolínka Burdová) i populární (třeba píseň Léto nebo Little Hollywood). V polovině programu vystoupily také děti z pátých tříd s pohádkou o zvířátkách nazvanou Useless animals. Na závěr všichni zazpívali „Cestu“ od skupiny Kryštof a každý se vydal svou cestou domů nebo rovnou na zmrzlinu:)
Text a foto Karin Bujoková


RADOVÁNKY 2018


Radovánky letos propukly za velkého vedra v sobotu 9.6. Organizátoři, tj. Sdružení rodina a škola, prozřetelně uspořádali radovánky ve vnitřních prostorách KASS Střelnice, což se ukázalo jako velmi praktické, když se asi za dvě hodiny spustil prudký déšť. Jen chlapi-grilovači zůstali ve svém venkovním stánku u kotlet a klobásek:) Stejně jako obvykle nechyběly domácí dobroty napečené maminkami a babičkami ani občerstvovací pultík s usměvavými barmankami/barmany.
Programem letos provázela žákyně 9.třídy Natálie Sikorová, v programu se předvedli žáci prvního stupně, ať už v malých skupinkách, nebo jako celé třídy. Tradičně na úvod vystoupily mažoretky ze zájmového kroužku školní družiny, několik dalších tanečních představení nenechalo přihlížející rodiče také v klidu sedět – třeba píseň 2.B „To máme mládež“ pod vedením paní učitelky Dziubkové provázel inspirativní rock-and-roll taneček, jak si zpříjemnit důchod. Také velmi rytmický taneček s PET lahvemi dětí z 3.A s paní učitelkou Foltýnovou nám ukázal, jak správně a zábavně naložit s plastovým odpadem. Poučná byla i pohádka 4.B o Honzovi, který nebyl tak úplně hloupý...V průběhu programu vystoupila také vítězka soutěže Škola má talent – Anička z 5.B s písní „Pátá“. Program pak zakončilo aerobikové vystoupení třídy 5.A s cvičitelkou p.Šustkovou.
O zábavu se dětem (a nejen jim) postaralo klaunské duo a hudební pult ovládal DJ Milk. Novinkou bylo mobilní planetárium v hudebním salónku, kde si děti mohly odpočinout od tanečního mumraje v klidu pod hvězdami. Ve stálém obležení bylo také malování na obličej.
Všem, kteří se starali o program a občerstvení, moc děkujeme a těšíme se znovu na příští rok!
Text a foto Karin Bujoková


ŠKOLA MÁ TALENT

Po ranním rekordu s počtem dětí kolem radnice Den děti 1.6. oslavujeme soutěží pro děti 5. - 9.tříd. Plakátky s výzvou jsme vyvěsili ve škole, soutěž vyhlásili ve školním rozhlase a čekali, kdo se přihlásí. Zájemců bylo dost, ale odtáhlo nám je počasí spolu s akcí "Koupaliště zdarma pro děti".
Soutěž zahajuje Sofie z 5.B s krásným mažoretkovým vystoupením, náročným na prostor. Následují holky a kluci z 5.B s písní a vlastní choreografií, kterou později zopakují také na radovánkách. Kiki a Vendy z 6.B zase předvedou vlastní tanec ve dvou, natrénovaný úplně všude, kde se dá:). Pak ještě zazní píseň Jarka, Vojty a Jirky ze 7.A (kytara, zpěv a cajon), všichni diváci podpoří statečnou Danielu z 4.B s písní Kozel a nakonec ještě vystupuje s písní Pátá dodatečně přihlášená An Do také z 5.B (před několika okamžiky dotančila). Po sečtení hlasů poroty (Natálie, Alík, Klára, Karin Bujoková) vítězí se stejným počtem hlasů zpívající Anička a tančící Sofie - Anička vystoupí také na radovánkách jako vítězka soutěže (Sofie má v den radovánek důležitou soutěž). Všichni zúčastnění dostávají drobné ceny a na všechny čeká je občerstvení v podobě toustů, vyráběných holkami z žákovské rady - Adélkou, Gabkou a Klárou. Myslím, že všichni, kteří přišli, se pobavili a zažili chvilky napětí. Děkujeme také za psychickou podporu rodinných příslušníků dětí z pátých tříd, kolegyním i kamarádům a soutěžícím, kteří se také navzájem podporovali.TEXT A FOTO BUJ.

čtvrtek 7. června 2018

ZŠ Kontešinec mistrem ČR a žáci mistry a vicemistry ČR ve Finanční svobodě

Ve středu 6. června se konal již pátý ročník Mistrovství České republiky ve hře Finanční svoboda, jehož dějiště se tentokrát přesunulo z Prahy do Ostravy. ZŠ Kontešinec reprezentovaly na MČR stejně jako v minulých dvou letech dva dvoučlenné týmy. První tým byl tvořen loňským mistrem ČR Jindřichem Teperem a jeho spolužákem Reném Lukou (oba 9.B) a druhý tým nováčky Ondřejem Fryszem (8.A) a Adamem Stonawskim (8.B), kteří s touto hrou doposud neměli žádné zkušenosti. Všichni tito žáci absolvovali pod vedením pana učitele Sporysze ve svém volnu náročnou přípravu, která byla zaměřena právě na dosažení co nejlepšího výsledku v klání, které se soustředí na správné nakládání s penězi v průběhu celého života. Žáci měli nelehkou úlohu, protože mistrovství republiky není rozděleno do žádných kategorií, takže se hoši museli poprat kromě dalších žáků základních škol i s reprezentanty gymnázií, obchodních akademií či středních odborných škol s finančním zaměřením. V této silné konkurenci se Ondrovi s Adamem podařilo vybojovat 2. místo a získat titul vicemistrů ČR a René s Jindrou zvítězili, a stali se tak mistry ČR. V kategorii škol pak díky skvělým a vyrovnaným výkonům našich žáků ZŠ Kontešinec po zásluze zvítězila, a podařilo se tak obhájit loňský titul mistra ČR v této kategorii. Naši reprezentanti si za dosažená umístění odnesli věcné ceny včetně pohárů. Všem čtyřem klukům děkujeme za předvedené výkony a obrovsky jim gratulujeme k dosažení tak skvělého umístění!
Mgr. Radek Sporysz
pondělí 4. června 2018

Nová várka knih v klubu

Poslední květnový den jsme si v klubu užili, přestože venku vládly tropické teploty a ve školní knihovně bylo téměř nedýchatelno. 
Přivítali jsme mezi námi paní Evu Bělinovou, projektovou manažerku školních čtenářských klubů. 
Klubáci s chutí rozbalili další krabici s novými knihami, hned si některé z nich vybrali ke čtení, našli si klidné místečko a pustili se do toho :-).
Kromě čtení si děti vyrobily vlastní čtenářské kostky, které navrhla a připravila paní knihovnice Katka. Některým to šlo lépe, některým hůře, ale otázku z kostky si nakonec položili všichni. 
Na závěr klubáci dostali malé dárečky ke Dni dětí, snad se jim motivační placky líbily, budou je hrdě nosit a propagovat tak čtenářství.

Dana Bednářová
foto: Eva Bělinová