Archiv blogu

středa 5. června 2019


Radovánky 2019 na KASS

Letošní karneval a radovánky dělily pouhé dva měsíce – takže naši akční rodiče ze sdružení RaŠ v čele s paní Ślusarczykovou a Kiszovou měli jen velmi málo času na přípravu. O to víc „Rodičům v triku“ patří dík za organizaci tak náročné akce, jakou radovánky bezesporu jsou. Stejně tak patří dík učitelkám a vychovatelkám, které s dětmi nacvičily program – děti prvních tříd předvedly tanec myšáků a myšek, duhových víl a fešných frajerů a také předvedli společný taneček obou tříd. Žáčci druhých a třetích tříd předvedli tance s hudbou, retro i cvičení na podložce s přetěžkými činkami. Skupina družinkových mažoretek jako obvykle roztleskala publikum a během odpoledního programu své latinsko-americké tance předvedl páťák Tobiáš s partnerkou z tanečního klubu Marendi. Nechyběla pohádka předvedená na podiu čtvrťáky. Závěrem vystoupily se zpívanými a hýbánkovými písničkami děti z flétničkového a pěveckého souboru. Celý program předvedený dětmi skvěle uvedly a provázely dvě veselé klaunice, které děti zahnuly bublinkami a soutěžemi, a navíc veselými průpovídkami a scénkami pobavily i rodiče.
Celý program tradičně doprovázelo malování na dětské obličejíky, focení profesionálním fotografem a také soutěže, při kterých pomáhaly děti z žákovské rady a samozřejmě spousta dobrot, nachystaných maminkami i tatínky dětí.
Přidáváme několik fotek, zachycujících báječnou atmosféru i radostné úsměvy dětí.

K.B.neděle 2. června 2019


Den učitelů 2019 - trochu jinak

Letošní den učitelů jsme chystali s žákovskou radou předem – kromě rozdání květin a „tyčinky na nervy“ jsme se rozhodli zkusit si sami roli učitelů. Zájemci (Klára, Vojta, Verča, Alík, Adély, Lucka, Sára, Valča a Simča) nabídli svým vyučujícím, jestli by mohli na jednu hodinu převzít jejich roli - většina oslovených učitelů souhlasila. Někteří se připravovali poctivě, někteří trochu improvizovali, ale výsledek byl rozhodně zajímavý.

Jak je ohodnotili učitelé?
Alík měl v němčině pěkné vystupování i vyjadřování, byla to poctivě připravená hodina.
Sabina měla v přírodovědě perfektní přípravu i pěkné vystupování, měla i trpělivost s mnohdy vulgárními žáky.
Adélka si v češtině připravila super křížovku na vedlejší věty.
Veronika měla moc hezky připravenou hodinu.
Sára a Klára si ve sportovkách připravily míčové hry, ostatní holky je respektovaly. Bylo to pro ně nezvyklé, ale byly rády, že hodinu jednou vede i někdo jiný:)

A co náhradní učitelé? Ptala jsem se, jaké to bylo v roli učitele, jestli by někdy chtěli učit a jestli by něco chtěli vzkázat spolužákům.

Alík: roli učitele jsem si užil, byl jsem dvojnásobný učitel. Suploval jsem němčinu a chemii. Němčinou jsem si byl jistý, avšak když jsem začal suplovat, už jsem si tak jistý nebyl. Dokonce mě jeden žák naštval, ale následující hodina byla v poho. V chemii byla s námi paní ředitelka, takže si nic nedovolili a hodinu jsem si užil. Pochopil jsem, že učitel= to mají to mají těžké, ale je to legrace. Kdybych měl něco vzkázat žákům, tak asi to, že by se měli zamyslet, jak to mají učitelé těžké, aby udrželi žáky v klidu a aby je něco naučili a měl by si to zkusit každý!

Verča: roli učitele jsem si užila, ale měla jsem trému, asi jako ostatní. Učila jsem matematiku u paní učitelky Janotové. Tu hodinu jsem si užila, protože matematika patří mezi moje oblíbené předměty. Už bych asi nikdy neučila. Bavilo mě to, ale vymyslet a nebo učit učivo, které jsme právě brali. Dokola to vysvětlovat atd., už bych nikdy neučila.

Adéla T.: Celkem to ušlo. Celou hodinu jsem se smála, protože mě ostatní rozesmívali. Je těžké někoho učit, když je starší než vy. Za celou dobu jsme stihli cvičení, které má trvat max.10 minut.
Sára: v roli učitelky jsem si to hodně užila. Suplovala jsem chemii a sportovky. Na začátku chemie jsem byla trošku nervózní, ale nakonec jsem si to užila a bavilo mě to. Měla jsem připravenou prezentaci na téma Potrava a zdravé stravování a na konci malou hru na procvičení chemických značek a vzorců. Na sportovkách jsme hráli vybíjenou. Kdybych měla možnost ještě někdy učit, tak bych si to moc ráda zkusila znovu.

Klára: v roli učitelky jsem si to hodně užila. Bavilo mě učit sportovky. Měla jsem trochu strachale nakonec to bylo super. Hráli jsme různé míčové hry a všechny (si myslím) to bavilo. Chtěla bych si to určitě zase někdy vyzkoušet. Ale učitelkou bych být asi nechtěla, protože když vidím, jak se k nim žáci chovají (jak jim odmlouvají a nadávají), tak už mě to přešlo…

Za ŽR K.B.