Archiv blogu

pátek 15. prosince 2017

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 14. prosince zůstaly dveře školní knihovny otevřené i odpoledne. Zájemci z oblasti odborné veřejnosti i z řad rodičů a dětí mohli v ten den navštívit školní čtenářský klub. Protože bylo období adventu, jako téma klubového setkání jsme zvolili povídání o svaté Lucii, jejíž svátek připadá na 13. prosince. Tento den se nepojí jen s pranostikou „Lucie - noci upije", ale také s tradicí úklidu domácnosti. My jsme se zaměřili na úklid v nás samotných a zamysleli se nad tím, co bychom chtěli na sobě změnit, co bychom ze sebe „vymetli". Ani v den otevřených dveří nesměla chybět dílna čtení, která je jedním ze základních pilířů čtenářských klubů. Děti i dospělí návštěvníci si našli pohodlné místo a dvacet minut si potichu četli knížku vlastního výběru.
Na to, jak s dětmi rozvíjíme čtenářství, se přišli podívat rodiče, spolužáci i pedagogové. Někteří učitelé zůstali po celou dobu klubového setkání a aktivně se zapojili i do plnění zadaných úkolů. Z jejich vyjádření vyplynulo, že se jim líbila uvolněná a rodinná atmosféra čtenářského klubu. Ocenili otevřenost dětí při aktivitách, také pozitivně hodnotili vybavenost klubové knihovničky a byli překvapeni, že si klubáci vybírají k četbě i náročnější knihy. Pro všechny bylo vzájemným obohacením to, že měli možnost pracovat spolu v jiných podmínkách než v klasické třídě a také se vzájemně vidět i z jiného pohledu.
Děkuji všem, kteří si v náročném předvánočním období našli volný čas a strávili ho mezi námi. Věřím, že to byla chvíle zklidnění a pohody.

Den otevřených dveří očima klubáků:
  • Bylo to fajn. Líbilo se mi, jak tady byli učitelé. Byla sranda. Překvapilo mě, že nás tady bylo tak hodně a že tady byly i děti z nižších ročníků. Měla jsem pocit, že jsem ve svém živlu. Mohli bychom si to někdy zopakovat! Děkuji moc!
  • Den otevřených dveří se mi nesmírně líbil. Velice mě potěšila návštěva paní Kupkové. Rád bych poděkoval všem účastníkům, že si udělali čas. Líbilo se mi to hledání knih, rád bych si to někdy zopakoval. Do klubu budu rozhodně chodit dál, vy neváhejte a připojte se k nám!
  • Líbily se mi hry a aktivity, které si pro nás vedoucí připravily. Taky se mi líbilo, že přišli i jiní učitelé a účastnili se našich aktivit. Moc děkuji, bylo to super!
  • Hodně mě to bavilo, bylo to sranda!


Další fotky si můžete prohlédnout zde.


Dana Bednářová

Žádné komentáře:

Okomentovat