Archiv blogu

neděle 22. října 2017

Hodnocení práce Žákovské rady za školní rok 2016/17

Minulý školní rok je už nenávratně pryč, ale ještě na něj můžeme zavzpomínat a trochu se inspirovat i pro letošní rok. Radu tvořili zástupci všech tříd z druhého stupně, někteří byli přímo RADIOaktivní a někteří se ukázali jen občas. Obecně jsou aktivnější dívky, výjimku tvořili letošní sedmáci, kde působili v radě jak chlapci, tak i dívky – loni spolupracovali Vojta, Alík, Kuba, Veroniky, Adély, Kláry, Sylva, Kamila, Míša, Gábina, Zuzka. Většina akcí proběhla ve spolupráci se školní družinou a také RAŠ (Karneval, Radovánky). Co se loni dělo?
Pasování prvňáků-družiňáků v tělocvičně
Pro prvňáky byly připraveny hry a aktivity, zaměřené na pozornost a pohotovost, ale i nově získané znalosti, zpěv a pohybovou zdatnost. Všechny aktivity se setkaly s nadšením, na závěr byli pasováni královnou Míšou a dostali keramickou a sladkou odměnu. Organizace se zúčastnilo 14 členů ŽR a některé z nich prvňáci tak rozesmáli, až se nemohli přestat smát:)
Drakiáda v Parku A.Sikory
Akce družiny se uskutečnila v parku, pro děti jsme připravili soutěže s kroužky, letadélky a švihadly, aby si porota mohla v mezičase prohlédnout všechny účastníky s draky v akci. Děti se dost naběhaly, vítr moc nepomáhal, ale spolu s rodiči si užili hezké odpoledne. Nejlepší draci byli odměněni - ať už za krásu, výkon nebo originalitu. Za žákovskou radu se účastnilo 6 členů a jejich kamarádi (celkem 9).
Čertovský den a Mikuláš
Opět byli hodnoceni čerti a andělé, ale i výzdoba, básně/písně a zapojení třídních učitelů. Mikuláš roznesl dětem prvního stupně sladké dárečky, pořízené na náklady RaŠ a žákovská rada ohodnotila na prvním stupni tentokrát nejvíce 4.B. Na druhém stupni byla nejvíce čertovská třída 9.A. Čerti i andělé z žákovské rady pak ještě organizovali soutěže pro děti z prvního stupně na chodbách v 1.patře a půdě. Soutěže pak pokračovaly také v odpolední družině. Tato akce je tradičně u dětí velmi oblíbená a účastní se jí velká většina žákovské rady. Velkou fotku najdete na nástěnce žákovské rady v 2.patře.
Valentýnský den
Dvanáct členů žákovské rady hodnotilo ve škole oblečení, které je typické pro svátek Valentýna – růžové a červené oblečení, děti psaly vzkazy na srdíčka a andílkovská pošta je roznesla.
Zápis do 1. tříd
Čtyři členové ŽR pomáhali také při zápisech dětí do prvních tříd, pomáhali děti „zabavit“ hrou v době, kdy se jich nahromadilo více a nebyli volní učitelé nebo rodiče přišli s více dětmi. Dle vlastních slov je velmi těžké děti zabavit a udržet je v klidu:) Něco o tom víme...
Karneval
Pomoc na karnevalu nabídlo šest členů – pomáhali v šatně a při soutěžích pro maskované děti, asistovali také při malování na obličej a organizování tomboly.
Žákovská rada pomáhala také s organizací Dne otevřených dveří (7.3.)– celý den zajišťovali průvodce na recepci.
Na Den učitelů jsme ve spolupráci s RaŠ jsme zorganizovali sepsání několika příjemných slov pro každého učitele a předání malého dárku.
Družině jsme pomáhali s akcí Pálení čarodějnic, který se pro nepřízeň počasí přesouval a nakonec se uskutečnil na zahradě MŠ. (3.5.). 9 dětí ŽR pomáhaly organizovat soutěže a přišly stejně jako malí družiňáci v maskách čarodějnic.
Stejně tak pomáhalo šest členů i na Dni dětí, který byl soutěžní a odehrál se na Střelnici. S touto akcí pomáhali i rodiče dětí.
Poslední velkou akcí žákovské rady byly Radovánky
Šest členů žákovské rady se mělo co otáčet, organizovali šatnu, Kolo štěstí, soutěže házení míčkem a kroužkem a zkrátka byli po ruce, kde je potřebovali. Samozřejmě velký dík za úspěšné radovánky patří i všem aktivním maminkám a tatínkům z RaŠe, maminkám a babičkám,které napekly, vařily kafíčka, či jinak občerstvovaly účastníky i účinkující, všem, kteří s dětmi nacvičili vystoupení i dětem, které vystoupily. Největší dík pak těm, kteří Radovánkami všechny provedli a paní učitelce Lei, naší bývalé žačce Sáře i skvělému houslistovi Jiřímu Erlebachovi.


Za celoroční činnost byli aktivní členové odměněni poslední den školy na zahradě školky. Doufám, že akce ve školním roce 2017/18 budou neméně povedené!

Zpracovala: Karin Bujoková
Žádné komentáře:

Okomentovat